Ovaj postupak je bitan kada se odlučite da kupite neku parcelu, prodate parcelu, postavite ogradu na Vašem zemljištu ili na primer gradite objekat. Sastoji se od toga da se postavljaju međne tačke i međne linije na terenu, prateći važeće katastarske podatke.

Obratite nam se za pomoć ukoliko Vam je potrebno:

  1. Obnavljanje granica parcela prema podacima iz nadležne službe za katastar nepokretnosti
  2. Izrada skice faktičkog stanja
  3. Predlog načina uređenja na parceli
  4. Uređenje međe pred sudom

Ne dozvolite da Vas kasnije „boli glava“ – osigurajte se pomoću usluge omeđavanja, jer se neretko dešava da su granice nepoznate ili zapuštene. Samim tim, kasnije pri kupovini ili izmenama na Vašem placu se mogu desiti nelagodne situacije, koje se lako izbegavaju prethodnim omeđavanjem parcele.