Inženjerska geodezija predstavlja specifičnu oblast u okviru geodezije koja ima široku primenu u svim disciplinama inženjerstva. Odnosi se na:

–  projektovanje geodetskih kontrolnih mreža inženjerskih objekata

– realizaciju geodetskih kontrolnih mreža inženjerskih objekata

– izradu geodetskih podloga za potrebe projektovanja

– geodetski monitoring različitih građevinskih konstrukcija tokom izgradnje i u eksploataciji

– projekte geodetskog obeležavanja

Kao što možete zaključiti, inženjerska geodezija ima primenu u oblasti građevinarstva, urbanizma, mašinstva, telekomunikacija, rudarstva, arhitekture, šumarstva,… Cilj ove usluge jesu tačne, precizne i ažurne geometarske podloge (topografski plan, ortofoto, digitalni model terena, katastarski plan, državna karta, uzdužni i poprečni profil), koje pružaju realan uvid u određeno područje u prostoru.