O NAMA

Naša firma Geometar Mango Beograd, poseduje dugogodišnje iskustvo u pravljenju različitih geodetskih elaborata i snimaka, mnogih parcelacija zemljišta, upisa u katastar, zatim uspešnih legalizacija  objekata, omeđavanja i snimanja objekata i vodova. Važno je istaći da posedujemo licencu, iskusne i stručne geometre, ali i arhitekte i pravnu službu – sve sa ciljem uspešne, precizne i profesionalne usluge, u skladu sa važećim zakonima Republike Srbije

Ove kriterijume, a prvenstveno u procentu uspešno obavljenih poslova  treba da uzmete u obzir pri traženju firme koja će Vam pomoći pri rešavanju Vašeg problema. Mi ne krijemo ništa i kod nas nema skrivenih i vanrednih troškova. Naš tim će Vam izračunati sve korake koji su potrebni do cilja kao i sve očekivane troškove. Posebno ćemo Vam izložiti svaku taksu koju morate da platite a posebno usluge koje mi pružamo. Kod nas možete završiti sve na jednom mestu. Ulaskom u našu kancelariju, ušli ste u voz koji će Vas odvesti direktno do cilja. Primer parcelacije Vam je možda i najbolja ilustracija jer njegova izrada je samo prvi korak celukupnog posla. Često će Vam reći kako je to lako i kako se projekat brzo i povoljno uradi. Da, ali da dodjete do krajnjeg cilja a to je sprovodjenje i upis u katastar iziskuje dosta dodatnih troškova. Procedura sprovodjenja u katastar zna dosta da potraje, a tek završni Ugovor o razvrgnuću suvlasničke zajednice ili Ugovor o fizičkoj deobi označava kraj posla. Samim projektom parcelacije, tj. tehničkom dokumentacijom vi katastarski delite parcele, ali imovinsko pravne odnose rešavate tek pomenutim Ugovorima koji su obavezni u postupku parcelacije. Sve ovo Vam dosta povećava troškove u odnosu na završenu izradu samog projekta.

Omeđavanje parcela

Cena Usluge

Cene naših usluga zavise od više faktora i utvrđuju se po svakom poslu pojedinačno. Cena se određuje na zakazanim konsultacijama uz prethodno pregledanje kompletne dokumentacije. Na konsultacima se saopštava:

– količina posla

– način rada i

– cena.

Nakon toga Vi (klijent) odlučujete da li Vam je ponuda prihvatljiva i da li smo uspeli da postignemo dogovor. Važno je istaći u ovom koraku da dolaskom na konsultacije niste u obavezi da prihvatite ponudu. Konsultacije se naplaćuju, osim u slučaju kad/ako imate jasne zahteve za obavljanje određenih poslova, gde Vam se saopštavaju samo cene.

KUTAK ZA INVESTITORE

Odabir najbolje lokacije za izgardnju stambenih i poslovnih objekata

Pre bilo kakvog početka radova i ulaganje novca u kupovinu zemljišta a zatim u izgradnju, mi izradjujemo procenu i malu studiju izvodljivosti Vaše investicije.

Studiju radimo u tri faze:

  1. Proučavanje imovinsko pravnih odnosa parcele kao i proučavanje koje su mogućnosti gradnje i šta je sve potrebno uraditi do predaje zahteva za dobijanje lokacijske i gradjevinske dozvole.
  2. Iznošenje mogućnosti u pogledu gradnje objekta kao i predlog najboljeg idejnog rešenja za objekat koji želite da gradite.
  3. Izrada i postupak dobijanja gradjevinske dozvole, kao i praćenje celog postupka gradnje  sve  do dobijanja upotrebne dozvole.
Legalizacija

Legalizacija – objedinjena procedura

Vođenje celokupnog postupka legalizacije nelegalno sagrađenih objekata ili postupka za dobijanje lokacijske i gradjevinske dozvole.

Snimanje objekata i vodova

Legalizacija – objedinjena procedura

Postupak postavljanja međnih tačaka i linija, kao i obnove granica katastarske parcele potrebno je uraditi pre početka gradnje objekta i postavljanje ograde.

Omeđavanje parcela

Legalizacija – objedinjena procedura

Postupak postavljanja međnih tačaka i linija, kao i obnove granica katastarske parcele potrebno je uraditi pre početka gradnje objekta i postavljanje ograde.

Odabirom naše firme, na jednom mestu dobijate mogućnost da obavite sve neophodne poslove – od geometra do pravne službe, jer mi radimo sve poslove koji se tiču imovine, sve procedure u katastru i jedinici lokalne samouprave, brzo i efikasno.

Posebno ističemo i da za ugovoren posao dajemo objektivan rok izrade i zavrsetak posla, a prema našim klijentima se ophodimo prijateljski.

Zadovoljni klijent je naša najbolja preporuka!